Få 100% udbytte af dine brilleglas.

Opmåling af øjets placering i brillestellet er altafgørende for, at flerstyrke briller fungerer optimalt.

Med I-terminal tager vi et digitalt billede af dig med brillestellet på. Herefter kan vi lave en helt nøjagtig opmåling af øjnenes placering og dermed få en præcis montering af de nye brilleglas. Det sikre dig 100% udbytte af glassenes synsfelter og en lettere tilvænning til dine nye briller.

Alle flerstyrke briller bliver opmålt med I-terminal.